Vanliga arbetsuppgifter som grafisk designer

Som grafisk designer kan arbetsuppgifterna variera stort. Det är sällan en dag är lik en annan eftersom att man i regel arbetar med flera olika projekt samtidigt. Det gör att man enkelt kan välja en annan arbetsuppgift så länge tidsramen tillåter om man märker att man tröttnat på att göra en viss sak. Men vilka arbetsuppgifter kan egentligen förekomma?

Skapa grafik till hemsidor

En av de kanske allra vanligaste arbetsuppgifterna en grafisk designer har är att ta fram bra grafik till hemsidor och grafiken läggs sedan in av grafikern eller av en webbdesigner. Många grafiska designers skapar hela hemsidor eftersom att det i regel är lättare att få ihop färger och olika element när man kan se helheten direkt framför sig. Att skapa en hemsida tar dock en del tid. Det är inget man gör på fem minuter om allt ska vara skapat och framtaget av den grafiska designern.

Designa broschyrer

Det är också vanligt att en grafisk designer tar fram idéer för olika broschyrer och informationsfoldrar. Där är det viktigt att informationen framträder på ett bra sätt och det krävs att den grafiska designern lyckas med sin arbetsuppgift. När det gäller design av broschyrer kan det ofta vara en hel del olika röster som ska vara med och bestämma. Det är med andra ord inte så helt lätt att bara slänga ihop något lite fort. Många annonsörer, artikelskrivare och fotografer vill ha med sina alster just på förstasidan eller på bestämda platser.

Skapa typografier

En annan väldigt vanlig arbetsuppgift är att skapa olika typografier. Det handlar helt enkelt om att man skapar typsnitt och olika alster med hjälp av text. Ibland kan man skapa en bild bara med hjälp av ord. Ett hästhuvud med konturer av olika hästrelaterade termer, eller ett kors av ord från gospeltexter är bara några idéer.

Ta fram färgscheman

En grafisk designer bör också kunna ta fram färgscheman inför till exempel design av en hemsida. Då kan kunden komma med olika förslag och sedan kan man ta fram en färgkarta med ett par olika förslag. Det är också en bra hjälp att ha under tiden man håller på med projektet. Då vet man vilka färger man använder och man slipper komma ihåg olika färgkoder. På så sätt blir projekten i regel mer enhetliga.