Vad är grafisk design?

Grafisk design kan för många te sig som ett väldigt stort och omfattande begrepp. Det kanske inte är helt enkelt att förstå vad grafisk design egentligen är. Begreppet design vet de flesta vad det är men i kombination med grafik kan det hela bli lite värre.

Vad innebär begreppet?

Grafisk design handlar om att ta fram en design med ord, färg, bilder och om att sammansätta de olika elementen på ett bra sätt. Det är helt enkelt ett hantverk som går ut på att man ska lyckas kommunicera fram en viss information.

Tydlighet och konsekvent design

Som grafisk designer är det viktigt att vara konsekvent och tydlig. Om man ska designa en hemsida med tillhörande blogg är det viktigt att man håller informativa inlägg i en design så att läsaren vet att det är ren information som kommer fram. När det gäller blogginlägg av annan karaktär kan man ge dem en annan design. Det är dock bra att behålla några element som kanske färger eller samma typsnitt. Då blir läsaren inte förvirrad och tror att denne plötsligt hamnat på en annan sajt bara för att designen plötsligt förändras.