Slipp företagandet som frilansande grafisk designer

Som grafisk designer har du all anledning att hitta ett sätt att kunna kombinera olika anställningsförhållanden. Du arbetar i en konkurrensutsatt bransch där det är viktigt att hela tiden blicka framåt, även för dig som känner dig trygg med din fasta anställning. Som du vet kan mycket förändras på kort tid. Men att driva ett eget företag är ett yrke i sig, vilket du kanske inte har tid med. Som tur är finns det alternativ.

För dig som drar dig för att starta ett eget aktiebolag eller enskild firma för att du vet hur mycket jobb eget företagande innebär, går det alldeles utmärkt att använda dig av faktureringstjänster som https://www.frilansfinans.se/ som gör det möjligt för dig att fakturera uppdragsgivare som privatperson, utan att gå omvägen via egen firma.

Eget företagande innebär administrativa bördor

Det kan finnas flera anledningar till att inte bedriva sin verksamhet i formen av ett eget företag. Dels är den administrativa bördan stor på företag av alla storlekar. Oavsett omsättning ska alla kvitton vara på rätt plats och konteras på rätt sätt i bokföringen. Att ta in en extern revisor är något många företagare gör, men för dig som bara ser frilansandet som en liten del av andra arbetsformer är det inte säkert att det är kostnadseffektivt att betala någon att bokföra åt dig. Som egenanställd genom en faktureringsfirma slipper du allt krångel med extra bokföring för ett företag.

Slipp krångel med a-kassa och sjukpenning

Särskilt bra kan denna lösning vara för dig som kombinerar en heltidsanställning på en grafisk designbyrå med andra frilansuppdrag. Hur trygghetssystemen fungerar är välkänt problematiskt för människor i kreativa yrken, som ofta frilansar kombinerat med kortare anställningar. Att samla all sin inkomst i samma pott, det vill säga som ”lön” istället för ”eget uttag” eller ”överskott av näringsverksamhet” som din personliga intäkt från den enskilda firman kallas, kan ha stora fördelar vad gäller beräkning av SGI, a-kasse-ersättningar och andra myndighetsrelaterade ekonomifrågor.

Ett särskilt ljus satte coronapandemin på frilansares villkor i kulturbranschen, där grafisk design kan sägas höra hemma. Även om du som grafiker nog inte drabbades direkt av de restriktioner som slog hårt mot andra delar av kulturvärlden, kan exemplet med enskilda företagares uteblivna krisstöd väcka tankar om huruvida en frilansverksamhet där den enda tjänst ditt företag säljer är din egen arbetskraft verkligen är rätt väg att gå.

Koncentrera dig på ditt yrke

Därmed inte sagt att det inte kan vara roligt att driva ett eget företag. Men det gäller att du faktiskt är intresserad av just företagande. Du ska inte känna dig tvungen att bli egenföretagare bara för att du helt eller delvis vill arbeta på frilansbasis. Som professionell grafisk designer är du redan proffs på ett fält – du måste inte kunna allt, eller lägga ned en massa tid på administration som du hellre hade kunnat använda till att finslipa dina kunskaper och förmågor i ditt egentliga arbetsfält.