Bli ditt varumärke

Att ”branda” sig själv, eller att vara sitt eget varumärke är något som många bloggare, influencers och youtubers verkar hålla på med. Men vad innebär detta egentligen? Vad är branding och varumärke för en privatperson?

Branding

Det är skillnad på branding och marknadsföring, vilket långt ifrån alla verkar förstå. Branding är ett märkes personlighet. En bloggare kan alltså använda sin personlighet i sin branding, för att sticka ut ur mängden. Hit hör också eventuella logotyper och den grafiska formgivningen kring allt som produceras under samma brand. Det gäller att allt smälter samman till en bra helhet.

Marknadsföring är sedan hur man för ut budskapet, och når fler läsare eller kunder. När man ”brandar” sig själv är man alltså sitt eget varumärke och allt som man förknippas med blir en del av detta. Det gäller att vårda och framställa sig på det sätt som man önskar att ens varumärke ska uppfattas. Tar man många selfies, är det viktigt att de blir av god kvalité, annars blir detta slarv en del av själva brandingen, vilket kanske inte alls var meningen. Här gäller det att använda bra utrustning som en bra kamera, en smart selfie lampa och gärna ett stativ, för fokuserade och knivskarpa bilder.

De olika delarna inom branding och varumärkesbyggande

Det finns flera olika delar som vanligen bygger upp ett varumärke och har betydelse för hur en branding kan genomföras. Inte bara grafisk design, och branding spelar en stor roll. Även vilka visioner man har som privatperson eller företag, kommer at genomsyra upplevelsen hos en läsare, kund eller besökare. Det är inte helt lätt att få till ett bra varumärke på egen hand och det är därför det finns så många företag som erbjuder lösningar på detta. Idag är branding ett enormt stort företag och något som tas på största allvar inom de flesta företag och organisationer. Har man tillräckligt många följare som exempelvis en influencer, lönar det sig att ta experter på området till hjälp. Fram till dess finns det ändå mycket man kan göra på egen hand. Här kommer några av de stora områdena man bör jobba med:

  • Logotypen är vanligen ett viktigt inslag för företag, men även youtubers kan ha någon form av grafiskt signalement som liknar detta.
  • En grafisk manual kan vara bra att utarbeta, för att styra hur allting ska se ut. Det är viktigt att den totala helheten upplevs som sammanhållen utifrån. Använder man flera olika kanaler är det bra att användarna, kunderna eller besökarna, snabbt förstår att det är samma person eller företag bakom.
  • Din egen story, vad berättar du om dig själv. Vilken historia finns bakom en person eller ett företag?
  • Visionen en person eller företag har, är en viktig del av ett varumärke.
  • Vilken ”röst” man har som privatperson, eller för den delen företag, är mycket viktig. Ska man uttrycka sig formellt, eller vara mer vardaglig i sitt språk. Detta påverkar ens ”image” mer än man tror. Det finns inte heller något rätt eller fel, men man bör göra ett medvetet val.