Att arbeta med grafisk design som affärsidé

Man kan ibland få intrycket av att grafisk design är en konstform som endast svältande konstnärer ägnar sig åt. Det må ha varit så en gång i tiden, men så är inte längre fallet. Grafisk design är något som har blivit allt viktigare för företag när de kommunicerar med sina kunder. Vad hade väl Apple varit utan sitt grafiska äpple, eller Google utan sitt färgglada och väldesignade G?

Grafisk design är något som används för att öka försäljningen och därmed höja värdet på det företag som använder sig av den aktuella designen. Grafisk design har ett konkret mervärde och allt fler företag inser vikten av design i sin marknadsföring. Det finns därför en stor efterfrågan på talangfulla personer inom området. Sysslar du med grafisk design endast på fritiden, men har passionen och är övertygad om din talang, är det kanske dags att fundera på att ta steget och bli designer på heltid. Som bekant är ångrar man sällan det man har gjort i livet, endast det som man inte har gjort.

Ha kontroll på juridiken

Väljer du att starta ett eget företag måste du först och främst ha kontroll på juridiken. Det första valet är att du måste välja en företagsform för din verksamhet. De två vanligaste alternativen är att man väljer att driva verksamheten som en enskild firma eller i form av ett aktiebolag. De har båda sina respektive för- och nackdelar och vilken av dem som du ska välja beror på din personliga situation. Enklast är att du diskuterar frågan med den revisor eller den redovisningskonsult som ska hantera din bokföring. Då kan du få god vägledning och välja det alternativ som är bäst för just dig.

Du måste även ha full kontroll på dina avtal. Att vara grafisk designer innebär att du måste bevaka, bland annat, dina immateriella rättigheter. När du skapar något åt en kund är det viktigt att du har full kontroll på vilka rättigheter som kunden får till ditt arbete, och vid vilken tidpunkt som kunden får dessa rättigheter. Detta reglerar du i de avtal som du ingår med dina kunder och du kommer att ha olika överenskommelser med olika kunder. I denna del kan ett digitalt system för avtalshantering vara till stor hjälp. I ett sådant system får du full kontroll på dina avtal och kan snabbt upprätta nya avtal i takt med att du får nya kunder.

Ha kontroll på ekonomin

Det är självfallet även viktigt att du har full kontroll på företagets ekonomi. Anlitar du en skicklig redovisningskonsult kan du få bra kontroll på ekonomin för en ringa peng. Du bör inte själv hantera bokföringen. En redovisningskonsult har både kunskapen och erfarenheten. Det är en betydligt bättre lösning att du fokuserar på att hitta nya kunder och att utföra ett enastående arbete för de kunder som du redan har. Då har du goda förutsättningar att lyckas med att driva ett eget företag med grafisk design som affärsidé.